مشخصات لایه بندی انواع مخازن افقی و عمودی شرکت رادمان پلاست به شرح زیر می باشند:
لوگو رادمان پلاست
لوگو رادمان پلاست
لوگو رادمان پلاست
لوگو رادمان پلاست
فهرست