ابعاد و قیمت اسلیم لاین


تصویرنام محصولطولعرضارتفاعقیمت
مخزن 500 لیتری اسلیم لاین تک لایه رادمان پلاست
132
56
100
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1000 لیتری اسلیم لاین تک لایه رادمان پلاست
151
65
149
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 500 لیتری اسلیم لاین سه لایه رادمان پلاست
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 1000 لیتری اسلیم لاین سه لایه رادمان پلاست
۴۸,۲۰۰,۰۰۰ریال