ابعاد و قیمت عمودی کوتاه


تصویرنام محصولطولعرضارتفاعقیمت
مخزن 3000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه رادمان پلاست
180
141
۷۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه رادمان پلاست
233.5
173
۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه تک لایه رادمان پلاست
263
212
۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه
233.5
173
۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه رادمان پلاست
263
212
۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰ریال
مخزن 3000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه
180
141
۷۹,۶۰۰,۰۰۰ریال