در حال بارگذاری...
برای دانلود کاتالوگ کلیک کنید

مخازن افقی

1
طول: 134.5 cm عرض: 80 cm ارتفاع: 90 cm
مخزن 500 لیتری افقی کشیده
چهارلایه فوم دار 4,190,000 تومان
چهارلایه 3,840,000 تومان
1
طول: 162 cm عرض: 89 cm ارتفاع: 100 cm
مخزن 800 لیتری افقی کشیده
چهارلایه فوم دار 6,130,000 تومان
چهارلایه 5,270,000 تومان
1
طول: 152 cm عرض: 102 cm ارتفاع: 110 cm
مخزن 1000 لیتری افقی
چهارلایه فوم دار 7,180,000 تومان
چهارلایه 6,300,000 تومان
1
طول: 198 cm عرض: 107 cm ارتفاع: 117 cm
مخزن 1500 لیتری افقی
چهارلایه فوم دار 9,420,000 تومان
چهارلایه 8,490,000 تومان
1
طول: 197 cm عرض: 122 cm ارتفاع: 134 cm
مخزن 2000 لیتری افقی
چهارلایه فوم دار 11,360,000 تومان
چهارلایه 10,960,000 تومان
1
طول: 212.5 cm عرض: 133 cm ارتفاع: 142 cm
مخزن 2500 لیتری افقی
چهارلایه فوم دار 14,730,000 تومان
چهارلایه 12,330,000 تومان
1
طول: 68 cm عرض: 50 cm ارتفاع: 61 cm
مخزن 100 لیتری افقی
تک لایه اکسترود 1,010,000 تومان
تک لایه 960,000 تومان
1
طول: 91 cm عرض: 61 cm ارتفاع: 71 cm
مخزن 200 لیتری افقی
تک لایه اکسترود 1,660,000 تومان
سه لایه 1,850,000 تومان
1
طول: 95 cm عرض: 72 cm ارتفاع: 84 cm
مخزن 300 لیتری افقی
سه لایه 2,080,000 تومان
تک لایه 1,840,000 تومان
1
طول: 114 cm عرض: 84 cm ارتفاع: 91 cm
مخزن 500 لیتری افقی
چهارلایه فوم دار 4,190,000 تومان
چهارلایه 3,840,000 تومان
1
طول: 138 cm عرض: 96.5 cm ارتفاع: 106 cm
مخزن 800 لیتری افقی
چهارلایه فوم دار 6,130,000 تومان
چهارلایه 5,270,000 تومان
1
طول: 175.5 cm عرض: 131.5 cm ارتفاع: 130 cm
مخزن 2000 لیتری افقی طرح آریستا
چهارلایه فوم دار 10,910,000 تومان
چهارلایه 8,910,000 تومان
1
طول: 127 cm عرض: 80 cm ارتفاع: 80 cm
مخزن 500 لیتری آریستا
چهارلایه فوم دار 3,890,000 تومان
چهارلایه 3,560,000 تومان
1
طول: 151 cm عرض: 131 cm ارتفاع: 132 cm
مخزن 1000 لیتری آریستا
چهارلایه فوم دار 6,800,000 تومان
چهارلایه 5,960,000 تومان

لیست قیمت و ابعاد مخازن افقی

در جدول زیر قیمت و ابعاد مخازن افقی را می توانید مشاهده نمایید و مخزن مورد نظر خودرا خریداری کنید

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار طول عرض ارتفاع
1 مخزن 100 لیتری افقی افقی درب وسط 960,000 1,010,000 68 cm 50 cm 61 cm
2 مخزن 200 لیتری افقی افقی درب وسط 1,570,000 1,660,000 1,850,000 91 cm 61 cm 71 cm
3 مخزن 300 لیتری افقی افقی درب وسط 1,840,000 2,080,000 95 cm 72 cm 84 cm
4 مخزن 500 لیتری افقی افقی درب وسط 2,700,000 2,980,000 3,840,000 4,190,000 114 cm 84 cm 91 cm
5 مخزن 500 لیتری افقی کشیده افقی درب کنار 2,700,000 2,980,000 3,840,000 4,190,000 134.5 cm 80 cm 90 cm
6 مخزن 800 لیتری افقی افقی درب وسط 3,800,000 4,280,000 5,270,000 6,130,000 138 cm 96.5 cm 106 cm
7 مخزن 800 لیتری افقی کشیده افقی درب کنار 3,800,000 4,280,000 5,270,000 6,130,000 162 cm 89 cm 100 cm
8 مخزن 1000 لیتری افقی افقی درب کنار 4,660,000 5,190,000 6,300,000 7,180,000 152 cm 102 cm 110 cm
9 مخزن 1500 لیتری افقی افقی درب کنار 6,860,000 7,260,000 8,490,000 9,420,000 198 cm 107 cm 117 cm
10 مخزن 2000 لیتری افقی افقی درب کنار 8,700,000 9,210,000 10,960,000 11,360,000 197 cm 122 cm 134 cm
11 مخزن 2500 لیتری افقی افقی درب کنار 10,050,000 10,890,000 12,330,000 14,730,000 212.5 cm 133 cm 142 cm
12 مخزن 3000 لیتری افقی افقی درب کنار 13,970,000 14,920,000 16,850,000 18,390,000 223 cm 146 cm 156 cm
13 مخزن 3500 لیتری افقی افقی درب کنار 16,050,000 17,250,000 19,730,000 22,870,000 230 cm 147 cm 157 cm
14 مخزن 4000 لیتری افقی افقی درب کنار 17,400,000 19,070,000 21,920,000 25,420,000 243 cm 158 cm 168 cm
15 مخزن 5000 لیتری افقی افقی درب کنار 23,770,000 25,160,000 29,320,000 32,440,000 250 cm 168 cm 181 cm
16 مخزن 8000 لیتری افقی افقی درب کنار 40,060,000 50,840,000 55,070,000 61,890,000 290 cm 200 cm 204 cm
17 مخزن 2000 لیتری افقی طرح آریستا مخازن آریستا 6,860,000 7,720,000 8,910,000 10,910,000 175.5 cm 131.5 cm 130 cm
18 مخزن 500 لیتری آریستا مخازن آریستا 2,450,000 2,720,000 3,560,000 3,890,000 127 cm 80 cm 80 cm
19 مخزن 1000 لیتری آریستا مخازن آریستا 4,290,000 4,860,000 5,960,000 6,800,000 151 cm 131 cm 132 cm

معرفی مخازن مخازن افقی

.

مقالات
نظرات

با ثبت نظر خود در ارائه بهتر خدمات و محصولات مارا یاری دهید

امتیاز شما به این محصول:
نظرات کاربران