در حال بارگذاری...
برای دانلود کاتالوگ کلیک کنید

مخازن افقی

1
طول: 68 cm عرض: 50 cm ارتفاع: 61 cm
مخزن 100 لیتری افقی
تک لایه
1,210,000 تومان
تک لایه اکسترود
1,280,000 تومان
1
طول: 91 cm عرض: 61 cm ارتفاع: 71 cm
مخزن 200 لیتری افقی
تک لایه
1,980,000 تومان
سه لایه
2,100,000 تومان
1
طول: 95 cm عرض: 72 cm ارتفاع: 84 cm
مخزن 300 لیتری افقی
تک لایه
2,330,000 تومان
سه لایه
2,630,000 تومان
1
طول: 114 cm عرض: 84 cm ارتفاع: 91 cm
مخزن 500 لیتری افقی
تک لایه
3,410,000 تومان
سه لایه
3,770,000 تومان
1
طول: 138 cm عرض: 96.5 cm ارتفاع: 106 cm
مخزن 800 لیتری افقی
تک لایه
4,810,000 تومان
سه لایه
5,420,000 تومان
1
طول: 134.5 cm عرض: 80 cm ارتفاع: 90 cm
مخزن 500 لیتری افقی کشیده
تک لایه
3,410,000 تومان
سه لایه
3,770,000 تومان
1
طول: 162 cm عرض: 89 cm ارتفاع: 100 cm
مخزن 800 لیتری افقی کشیده
تک لایه
4,810,000 تومان
سه لایه
5,420,000 تومان
1
طول: 152 cm عرض: 102 cm ارتفاع: 110 cm
مخزن 1000 لیتری افقی
تک لایه
5,890,000 تومان
سه لایه
6,560,000 تومان
1
طول: 198 cm عرض: 107 cm ارتفاع: 117 cm
مخزن 1500 لیتری افقی
تک لایه
8,680,000 تومان
سه لایه
9,190,000 تومان
1
طول: 197 cm عرض: 122 cm ارتفاع: 134 cm
مخزن 2000 لیتری افقی
تک لایه
11,010,000 تومان
سه لایه
11,650,000 تومان
1
طول: 212.5 cm عرض: 133 cm ارتفاع: 142 cm
مخزن 2500 لیتری افقی
تک لایه
12,710,000 تومان
سه لایه
13,780,000 تومان
1
طول: 175.5 cm عرض: 131.5 cm ارتفاع: 130 cm
مخزن 2000 لیتری افقی طرح آریستا
تک لایه
8,680,000 تومان
سه لایه
9,760,000 تومان
1
طول: 127 cm عرض: 80 cm ارتفاع: 80 cm
مخزن 500 لیتری آریستا
تک لایه
3,100,000 تومان
سه لایه
3,450,000 تومان
1
طول: 151 cm عرض: 131 cm ارتفاع: 132 cm
مخزن 1000 لیتری آریستا
تک لایه
5,430,000 تومان
سه لایه
6,150,000 تومان

لیست قیمت و ابعاد مخازن افقی

در جدول زیر قیمت و ابعاد مخازن افقی را می توانید مشاهده نمایید و مخزن مورد نظر خودرا خریداری کنید

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار طول عرض ارتفاع
1 مخزن 100 لیتری افقی افقی درب وسط
1,210,000
1,280,000
68 cm 50 cm 61 cm
2 مخزن 200 لیتری افقی افقی درب وسط
1,980,000
2,350,000
2,100,000
91 cm 61 cm 71 cm
3 مخزن 300 لیتری افقی افقی درب وسط
2,330,000
2,630,000
95 cm 72 cm 84 cm
4 مخزن 500 لیتری افقی افقی درب وسط
3,410,000
3,770,000
4,860,000
5,290,000
114 cm 84 cm 91 cm
5 مخزن 500 لیتری افقی کشیده افقی درب کنار
3,410,000
3,770,000
4,860,000
5,290,000
134.5 cm 80 cm 90 cm
6 مخزن 800 لیتری افقی افقی درب وسط
4,810,000
5,420,000
6,680,000
7,750,000
138 cm 96.5 cm 106 cm
7 مخزن 800 لیتری افقی کشیده افقی درب کنار
4,810,000
5,420,000
6,680,000
7,750,000
162 cm 89 cm 100 cm
8 مخزن 1000 لیتری افقی افقی درب کنار
5,890,000
6,560,000
7,980,000
9,080,000
152 cm 102 cm 110 cm
9 مخزن 1500 لیتری افقی افقی درب کنار
8,680,000
9,190,000
10,750,000
11,910,000
198 cm 107 cm 117 cm
10 مخزن 2000 لیتری افقی افقی درب کنار
11,010,000
11,650,000
13,180,000
14,370,000
197 cm 122 cm 134 cm
11 مخزن 2500 لیتری افقی افقی درب کنار
12,710,000
13,780,000
15,610,000
18,630,000
212.5 cm 133 cm 142 cm
12 مخزن 3000 لیتری افقی افقی درب کنار
17,670,000
18,870,000
21,330,000
23,260,000
223 cm 146 cm 156 cm
13 مخزن 3500 لیتری افقی افقی درب کنار
20,310,000
21,830,000
24,970,000
28,930,000
230 cm 147 cm 157 cm
14 مخزن 4000 لیتری افقی افقی درب کنار
22,010,000
24,120,000
27,740,000
32,150,000
243 cm 158 cm 168 cm
15 مخزن 5000 لیتری افقی افقی درب کنار
30,070,000
31,840,000
37,110,000
41,030,000
250 cm 168 cm 181 cm
16 مخزن 8000 لیتری افقی افقی درب کنار
50,690,000
53,660,000
59,650,000
67,130,000
290 cm 200 cm 204 cm
17 مخزن 2000 لیتری افقی طرح آریستا مخازن آریستا
8,680,000
9,760,000
11,270,000
13,800,000
175.5 cm 131.5 cm 130 cm
18 مخزن 500 لیتری آریستا مخازن آریستا
3,100,000
3,450,000
4,510,000
8,600,000
127 cm 80 cm 80 cm
19 مخزن 1000 لیتری آریستا مخازن آریستا
5,430,000
6,150,000
7,540,000
8,600,000
151 cm 131 cm 132 cm

معرفی مخازن مخازن افقی

.

مقالات
نظرات

با ثبت نظر خود در ارائه بهتر خدمات و محصولات مارا یاری دهید

امتیاز شما به این محصول:
نظرات کاربران