در حال بارگذاری...
برای دانلود کاتالوگ کلیک کنید

عمودی متوسط

لیست قیمت و ابعاد عمودی متوسط

در جدول زیر قیمت و ابعاد عمودی متوسط را می توانید مشاهده نمایید و مخزن مورد نظر خودرا خریداری کنید

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار طول عرض ارتفاع
1 مخزن 100 لیتری عمودی عمودی متوسط
900,000
950,000
47 cm 47 cm 75 cm
2 مخزن 150 لیتری عمودی عمودی متوسط
1,290,000
1,610,000
1,360,000
52 cm 52 cm 91 cm
3 مخزن 200 لیتری عمودی عمودی متوسط
1,440,000
2,020,000
1,530,000
62 cm 62 cm 86 cm
4 مخزن 300 لیتری عمودی عمودی متوسط
2,020,000
2,130,000
2,460,000
73 cm 73 cm 95 cm
5 مخزن 500 لیتری عمودی عمودی متوسط
2,640,000
3,450,000
4,420,000
4,820,000
88 cm 88 cm 105 cm
6 مخزن 800 لیتری عمودی عمودی متوسط
3,410,000
4,680,000
5,460,000
97 cm 97 cm 132 cm
7 مخزن 1000 لیتری عمودی عمودی متوسط
4,810,000
5,420,000
6,420,000
7,090,000
106 cm 106 cm 130 cm
8 مخزن 1500 لیتری عمودی عمودی متوسط
6,820,000
7,710,000
8,500,000
10,310,000
117 cm 117 cm 174 cm
9 مخزن 2000 لیتری عمودی عمودی متوسط
8,370,000
9,440,000
10,920,000
13,140,000
140 cm 140 cm 146 cm
10 مخزن 3000 لیتری عمودی عمودی متوسط
12,710,000
14,280,000
16,650,000
19,290,000
146 cm 146 cm 194 cm
11 مخزن 4000 لیتری عمودی عمودی متوسط
16,430,000
18,220,000
20,110,000
22,880,000
168 cm 168 cm 213 cm
12 مخزن 5000 لیتری عمودی عمودی متوسط
20,460,000
21,990,000
24,970,000
28,740,000
182 cm 182 cm 227 cm
13 مخزن 8000 لیتری عمودی عمودی متوسط
30,850,000
34,300,000
37,970,000
42,550,000
211 cm 211 cm 252 cm
14 مخزن 10000 لیتری عمودی عمودی متوسط
41,390,000
45,460,000
51,500,000
56,540,000
215 cm 215 cm 322 cm
15 مخزن 15000 لیتری عمودی عمودی متوسط
62,470,000
67,770,000
73,350,000
263 cm 263 cm 322 cm
16 مخزن 20000 لیتری عمودی عمودی متوسط
81,070,000
87,470,000
94,160,000
297 cm 297 cm 338 cm
17 مخزن 6000 لیتری عمودی عمودی متوسط
2,430,000 24,030,000
25,760,000
28,960,000
195 221 cm

معرفی مخازن عمودی متوسط

.

مقالات
نظرات

با ثبت نظر خود در ارائه بهتر خدمات و محصولات مارا یاری دهید

امتیاز شما به این محصول:
نظرات کاربران