در حال بارگذاری...
برای دانلود کاتالوگ کلیک کنید

عمودی

1
طول: 47 cm عرض: 47 cm ارتفاع: 75 cm
مخزن 100 لیتری عمودی
تک لایه اکسترود 750,000 تومان
تک لایه 710,000 تومان
1
طول: 52 cm عرض: 52 cm ارتفاع: 91 cm
مخزن 150 لیتری عمودی
تک لایه اکسترود 1,270,000 تومان
سه لایه 1,080,000 تومان
1
طول: 62 cm عرض: 62 cm ارتفاع: 86 cm
مخزن 200 لیتری عمودی
تک لایه اکسترود 1,600,000 تومان
سه لایه 1,210,000 تومان
1
طول: 73 cm عرض: 73 cm ارتفاع: 95 cm
مخزن 300 لیتری عمودی
سه لایه 1,950,000 تومان
تک لایه اکسترود 1,690,000 تومان
1
طول: 88 cm عرض: 88 cm ارتفاع: 105 cm
مخزن 500 لیتری عمودی
چهارلایه فوم دار 3,810,000 تومان
چهارلایه 3,490,000 تومان
1
طول: 97 cm عرض: 97 cm ارتفاع: 132 cm
مخزن 800 لیتری عمودی
چهارلایه 4,320,000 تومان
سه لایه 3,700,000 تومان
1
طول: 57 cm عرض: 57 cm ارتفاع: 149 cm
مخزن 300 لیتری عمودی بلند
سه لایه 2,050,000 تومان
تک لایه 1,690,000 تومان
1
طول: 64 cm عرض: 64 cm ارتفاع: 147 cm
مخزن 400 لیتری عمودی بلند
سه لایه 2,720,000 تومان
تک لایه 1,840,000 تومان
1
طول: 64 cm عرض: 64 cm ارتفاع: 180 cm
مخزن 500 لیتری عمودی بلند
سه لایه 2,920,000 تومان
تک لایه 2,330,000 تومان
1
طول: 80 cm عرض: 80 cm ارتفاع: 178 cm
مخزن 800 لیتری عمودی بلند
سه لایه 4,090,000 تومان
تک لایه 3,060,000 تومان
1
طول: 80 cm عرض: 80 cm ارتفاع: 218 cm
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند
سه لایه 4,670,000 تومان
تک لایه 4,170,000 تومان
1
طول: 100 cm عرض: 100 cm ارتفاع: 219 cm
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند
چهارلایه 6,920,000 تومان
سه لایه 6,100,000 تومان
1
طول: 180 cm عرض: 180 cm ارتفاع: 141 cm
مخزن 3000 لیتری عمودی کوتاه
چهارلایه فوم دار 15,250,000 تومان
چهارلایه 13,150,000 تومان
1
طول: 233.5 cm عرض: 233.5 cm ارتفاع: 173 cm
مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه
چهارلایه 24,660,000 تومان
سه لایه 21,790,000 تومان
1
طول: 263 cm عرض: 263 cm ارتفاع: 212 cm
مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه
چهارلایه فوم دار 44,550,000 تومان
چهارلایه 40,550,000 تومان

لیست قیمت و ابعاد عمودی

در جدول زیر قیمت و ابعاد عمودی را می توانید مشاهده نمایید و مخزن مورد نظر خودرا خریداری کنید

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار طول عرض ارتفاع
1 مخزن 100 لیتری عمودی عمودی متوسط 710,000 750,000 47 cm 47 cm 75 cm
2 مخزن 150 لیتری عمودی عمودی متوسط 1,020,000 1,270,000 1,080,000 52 cm 52 cm 91 cm
3 مخزن 200 لیتری عمودی عمودی متوسط 1,140,000 1,600,000 1,210,000 62 cm 62 cm 86 cm
4 مخزن 300 لیتری عمودی عمودی متوسط 1,590,000 1,690,000 1,950,000 73 cm 73 cm 95 cm
5 مخزن 500 لیتری عمودی عمودی متوسط 2,080,000 2,720,000 3,490,000 3,810,000 88 cm 88 cm 105 cm
6 مخزن 800 لیتری عمودی عمودی متوسط 2,700,000 3,700,000 4,320,000 97 cm 97 cm 132 cm
7 مخزن 1000 لیتری عمودی عمودی متوسط 3,800,000 4,280,000 5,070,000 5,610,000 106 cm 106 cm 130 cm
8 مخزن 1500 لیتری عمودی عمودی متوسط 5,390,000 6,100,000 6,710,000 8,150,000 117 cm 117 cm 174 cm
9 مخزن 2000 لیتری عمودی عمودی متوسط 6,620,000 7,460,000 8,630,000 10,390,000 140 cm 140 cm 146 cm
10 مخزن 3000 لیتری عمودی عمودی متوسط 10,050,000 11,280,000 13,150,000 15,250,000 146 cm 146 cm 194 cm
11 مخزن 4000 لیتری عمودی عمودی متوسط 12,990,000 14,400,000 15,890,000 18,090,000 168 cm 168 cm 213 cm
12 مخزن 5000 لیتری عمودی عمودی متوسط 16,170,000 17,370,000 19,730,000 22,720,000 182 cm 182 cm 227 cm
13 مخزن 8000 لیتری عمودی عمودی متوسط 24,380,000 27,110,000 30,000,000 33,640,000 211 cm 211 cm 252 cm
14 مخزن 10000 لیتری عمودی عمودی متوسط 32,710,000 35,930,000 40,690,000 44,700,000 215 cm 215 cm 322 cm
15 مخزن 15000 لیتری عمودی عمودی متوسط 49,370,000 53,570,000 57,950,000 263 cm 263 cm 322 cm
16 مخزن 20000 لیتری عمودی عمودی متوسط 64,070,000 69,130,000 74,390,000 297 cm 297 cm 338 cm
17 مخزن 300 لیتری عمودی بلند عمودی بلند 1,690,000 2,050,000 57 cm 57 cm 149 cm
18 مخزن 400 لیتری عمودی بلند عمودی بلند 1,840,000 2,720,000 64 cm 64 cm 147 cm
19 مخزن 500 لیتری عمودی بلند عمودی بلند 2,330,000 2,920,000 64 cm 64 cm 180 cm
20 مخزن 800 لیتری عمودی بلند عمودی بلند 3,060,000 4,090,000 80 cm 80 cm 178 cm
21 مخزن 1000 لیتری عمودی بلند عمودی بلند 4,170,000 4,670,000 80 cm 80 cm 218 cm
22 مخزن 1500 لیتری عمودی بلند عمودی بلند 5,390,000 6,100,000 6,920,000 100 cm 100 cm 219 cm
23 مخزن 2000 لیتری عمودی بلند عمودی بلند 6,490,000 7,520,000 8,560,000 10,390,000 118 cm 118 cm 219 cm
24 مخزن 3000 لیتری عمودی بلند عمودی بلند 10,050,000 11,280,000 13,150,000 15,250,000 131 cm 131 cm 255 cm
25 مخزن 5000 لیتری عمودی بلند عمودی بلند 16,170,000 17,380,000 19,730,000 22,720,000 165 cm 165 cm 269 cm
26 مخزن 3000 لیتری عمودی کوتاه عمودی کوتاه 10,050,000 11,150,000 13,150,000 15,250,000 180 cm 180 cm 141 cm
27 مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه عمودی کوتاه 19,360,000 21,790,000 24,660,000 233.5 cm 233.5 cm 173 cm
28 مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه عمودی کوتاه 32,590,000 35,800,000 40,550,000 44,550,000 263 cm 263 cm 212 cm

معرفی مخازن عمودی

.

مقالات
نظرات

با ثبت نظر خود در ارائه بهتر خدمات و محصولات مارا یاری دهید

امتیاز شما به این محصول:
نظرات کاربران