در حال بارگذاری...
برای دانلود کاتالوگ کلیک کنید

مکعب

1
طول: 77 cm عرض: 45.5 cm ارتفاع: 41 cm
مخزن 100 لیتری مکعبی
تک لایه اکسترود 1,010,000 تومان
تک لایه 960,000 تومان
1
طول: 100 cm عرض: 57 cm ارتفاع: 43 cm
مخزن 200 لیتری مکعبی
سه لایه 1,850,000 تومان
تک لایه اکسترود 1,660,000 تومان
1
طول: 119 cm عرض: 63.5 cm ارتفاع: 53 cm
مخزن 300 لیتری مکعبی
سه لایه 2,980,000 تومان
تک لایه اکسترود 2,790,000 تومان
1
طول: 147 cm عرض: 76.5 cm ارتفاع: 61.5 cm
مخزن 500 لیتری مکعبی
سه لایه 4,150,000 تومان
تک لایه اکسترود 4,020,000 تومان
1
طول: 174 cm عرض: 88.5 cm ارتفاع: 83.5 cm
مخزن 1000 لیتری مکعبی
سه لایه 6,360,000 تومان
تک لایه اکسترود 5,970,000 تومان
1
طول: 207 cm عرض: 111 cm ارتفاع: 80 cm
مخزن 1500 لیتری مکعبی
سه لایه 8,170,000 تومان
تک لایه اکسترود 7,780,000 تومان
1
طول: 44 cm عرض: 39 cm ارتفاع: 80 cm
مخزن 100 لیتری مکعبی عمودی
سه لایه 1,210,000 تومان
تک لایه اکسترود 1,010,000 تومان
1
طول: 51 cm عرض: 39 cm ارتفاع: 95 cm
مخزن 150 لیتری مکعبی عمودی
سه لایه 1,530,000 تومان
تک لایه اکسترود 1,270,000 تومان
1
طول: 58 cm عرض: 39.5 ارتفاع: 117.5 cm
مخزن 220 لیتری مکعبی عمودی
سه لایه 2,180,000 تومان
تک لایه اکسترود 1,790,000 تومان
1
طول: 59cm عرض: 44.5 cm ارتفاع: 146 cm
مخزن 330 لیتری مکعبی عمودی
سه لایه 2,570,000 تومان
تک لایه اکسترود 2,310,000 تومان
1
طول: 60.5 cm عرض: 55 cm ارتفاع: 172 cm
مخزن 500 لیتری مکعبی عمودی
سه لایه 3,370,000 تومان
تک لایه اکسترود 3,240,000 تومان

لیست قیمت و ابعاد مکعب

در جدول زیر قیمت و ابعاد مکعب را می توانید مشاهده نمایید و مخزن مورد نظر خودرا خریداری کنید

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار طول عرض ارتفاع
1 مخزن 100 لیتری مکعبی عمودی مکعب عمودی 960,000 1,010,000 1,210,000 44 cm 39 cm 80 cm
2 مخزن 150 لیتری مکعبی عمودی مکعب عمودی 1,200,000 1,270,000 1,530,000 51 cm 39 cm 95 cm
3 مخزن 220 لیتری مکعبی عمودی مکعب عمودی 1,690,000 1,790,000 2,180,000 58 cm 39.5 117.5 cm
4 مخزن 330 لیتری مکعبی عمودی مکعب عمودی 2,180,000 2,310,000 2,570,000 59cm 44.5 cm 146 cm
5 مخزن 500 لیتری مکعبی عمودی مکعب عمودی 3,060,000 3,240,000 3,370,000 60.5 cm 55 cm 172 cm
6 مخزن 100 لیتری مکعبی مکعب افقی 960,000 1,010,000 77 cm 45.5 cm 41 cm
7 مخزن 200 لیتری مکعبی مکعب افقی 1,570,000 1,660,000 1,850,000 100 cm 57 cm 43 cm
8 مخزن 300 لیتری مکعبی مکعب افقی 2,630,000 2,790,000 2,980,000 119 cm 63.5 cm 53 cm
9 مخزن 500 لیتری مکعبی مکعب افقی 3,800,000 4,020,000 4,150,000 147 cm 76.5 cm 61.5 cm
10 مخزن 1000 لیتری مکعبی مکعب افقی 5,640,000 5,970,000 6,360,000 174 cm 88.5 cm 83.5 cm
11 مخزن 1500 لیتری مکعبی مکعب افقی 7,350,000 7,780,000 8,170,000 207 cm 111 cm 80 cm
12 مخزن 2000 لیتری مکعبی مکعب افقی 9,370,000 9,920,000 10,310,000 234 cm 122 cm 82 cm

معرفی مخازن مکعب

.

مقالات
نظرات

با ثبت نظر خود در ارائه بهتر خدمات و محصولات مارا یاری دهید

امتیاز شما به این محصول:
نظرات کاربران