در حال بارگذاری...
برای دانلود کاتالوگ کلیک کنید

وان

1
طول: 30 cm عرض: 29 cm ارتفاع: 32 cm
وان 20 لیتری
تک لایه
390,000 تومان
1
طول: 43 cm عرض: 43 cm ارتفاع: 21 cm
وان 35 لیتری
تک لایه
500,000 تومان
1
طول: 50 cm عرض: 39 cm ارتفاع: 31 cm
وان 50 لیتری
تک لایه
620,000 تومان
1
طول: 87 cm عرض: 45 cm ارتفاع: 27 cm
وان 100 لیتری
تک لایه
1,160,000 تومان
1
طول: 51 cm عرض: 41 cm ارتفاع: 50 cm
وان 100 لیتری گود
تک لایه
1,160,000 تومان
1
طول: 81 cm عرض: 51 cm ارتفاع: 43 cm
وان 150 لیتری
تک لایه
1,550,000 تومان
1
ارتفاع: 65 cm
وان 200 لیتری گرد
تک لایه
1,630,000 تومان
1
ارتفاع: 73 cm
وان 300 لیتری گرد
تک لایه
2,330,000 تومان
1
ارتفاع: 96.5 cm
وان 500 لیتری گرد
تک لایه
3,410,000 تومان
1
طول: 167 cm عرض: 55 cm ارتفاع: 46 cm
وان حمام 180 سانتی متری طرح دار
تک لایه
4,100,000 تومان

لیست قیمت و ابعاد وان

در جدول زیر قیمت و ابعاد وان را می توانید مشاهده نمایید و مخزن مورد نظر خودرا خریداری کنید

ردیف نام دسته بندی قیمت تک لایه قیمت تک لایه اکسترود قیمت سه لایه قیمت چهارلایه قیمت چهارلایه فوم دار قیمت تك لايه رنگي قیمت دولايه فوم دار طول عرض ارتفاع
1 وان 20 لیتری وان چهار گوش
390,000
30 cm 29 cm 32 cm
2 وان 35 لیتری وان چهار گوش
500,000
43 cm 43 cm 21 cm
3 وان 50 لیتری وان چهار گوش
620,000
50 cm 39 cm 31 cm
4 وان 100 لیتری وان چهار گوش
1,160,000
87 cm 45 cm 27 cm
5 وان 100 لیتری گود وان چهار گوش
1,160,000
51 cm 41 cm 50 cm
6 وان 150 لیتری وان چهار گوش
1,550,000
81 cm 51 cm 43 cm
7 وان 200 لیتری وان چهار گوش
2,090,000
110 cm 50 cm 35 cm
8 وان 200 لیتری گود وان چهار گوش
2,020,000
77 cm 57 cm 51 cm
9 وان 200 لیتری طشتی وان چهار گوش
2,170,000
99 cm 99 cm 22 cm
10 وان 210 لیتری وان چهار گوش
2,330,000
135 cm 59 cm 29 cm
11 وان 350 لیتری وان چهار گوش
3,260,000
154 cm 54 cm 41 cm
12 وان 380 لیتری وان چهار گوش
3,410,000
204 cm 63 cm 30 cm
13 وان 600 لیتری وان چهار گوش
4,650,000
127 cm 76 cm 70 cm
14 وان 900 لیتری وان چهار گوش
6,820,000
246.5 cm 64.5 cm 61 cm
15 وان 1000 لیتری وان چهار گوش
6,280,000
183 cm 83 cm 63 cm
16 وان 1300 لیتری وان چهار گوش
10,850,000
251 cm 88 cm 64 cm
17 وان 1500 لیتری وان چهار گوش
8,980,000
199 cm 103 cm 80 cm
18 وان 2000 لیتری وان چهار گوش
12,400,000
215.5 cm 117 cm 79 cm
19 وان 4000 لیتری وان چهار گوش
23,250,000
261 cm 126 cm 129 cm
20 وان حمام 180 سانتی متری طرح دار وان حمام
4,100,000
167 cm 55 cm 46 cm
21 وان 200 لیتری گرد وان گرد
1,630,000
65 cm
22 وان 300 لیتری گرد وان گرد
2,330,000
73 cm
23 وان 500 لیتری گرد وان گرد
3,410,000
96.5 cm

معرفی مخازن وان

.

مقالات
نظرات

با ثبت نظر خود در ارائه بهتر خدمات و محصولات مارا یاری دهید

امتیاز شما به این محصول:
نظرات کاربران